formhr3

תיאום מס – איך מבצעים אותו באמצעות טופס 101?

שיטת המיסוי בישראל פועלת בצורה הבאה: בתחילתה של כל שנה, נקבע מראש מהו המס שישלם כל עובד. כך, בכל חודש מחדש, משלם העובד מס קבוע דרך תלוש המשכורת שלו. לעתים, התשלום החודשי הקבוע שנקבע, גבוה מזה שעל העובד לשלם בפועל. את תיאום המס יכול העובד להגיש מכמה סיבות:

שיטת המיסוי בישראל פועלת בצורה הבאה: בתחילתה של כל שנה, נקבע מראש מהו המס שישלם כל עובד. כך, בכל חודש מחדש, משלם העובד מס קבוע דרך תלוש המשכורת שלו. לעתים, התשלום החודשי הקבוע שנקבע, גבוה מזה שעל העובד לשלם בפועל. את תיאום המס יכול העובד להגיש מכמה סיבות:

 • עבודה חלקית במקום עבודה מסוים
 • צמצום היקף המשרה
 • פיטורים שהובילו להפסקת עבודתו
 • תיאום מס לעובד שמועסק ביותר ממשרה אחת וכיוצא בזה

טופס 101 הוא טופס שממלא כל עובד שכיר כבר ביומו הראשון במקום העבודה, כאשר גם עובדים ותיקים יותר נדרשים למלא את הטפס מחדש בתחילתה של כל שנה. הודות לטופס 101, יכול העובד ליהנות מתשלום מס נמוך יותר באמצעות תלוש המשכורת שלו, זאת להבדיל מזיכויים שונים הניתנים רק במעמד הגשת דוח המס השנתי המתבצע בסופה של כל שנה. 

טופס 101 ותיאום מס – מה צריך לדעת?

תיאום המס באמצעות הטופס יכול להתבצע רק בשני מקרים בלבד. עובדים אשר זכאים להפחתה בשיעור המס מסיבות אחרות, נדרשים לעשות זאת באמצעות דרכים אחרות שנגישות להם. אם כן, מתי ניתן לעשות תיאום מס עם המעסיק בטופס 101?

 • ראשית, במקרה בו העובד לא נהנה מהכנסה רציפה עד לרגע בו החל לעבוד אצל המעסיק. לדוגמא: עובד שהתחיל לעבוד במאי, כאשר בין החודשים ינואר לאפריל הוא לא הועסק באף משרה. 
 • שנית, במקרה בו העובד מועסק ביותר ממשרה אחת

טופס 101 הוא טופס שמוכר גם בשמו "כרטיס עובד", כאשר במעמד המילוי שלו יש לציין את הפרטים הבאים:

 • שם העובד + ת.ז
 • כתובת מגורים
 • פרטים על ילדים ועל בן זוג
 • מקורות ההכנסה
 • ציון הסיבה שבגללה נדרש זיכוי / תיאום מס
 • חתימה ותאריך

דגשים למילוי נכון של טופס 101 לטובת תיאום מס

תכלית מילוי הטופס פשוטה למדי: לאפשר לכם ליהנות משיעור מס נמוך יותר, ולא לגרום לכך שתשלמו כספים מיותרים לשווא. על מנת שהבקשה שלכם אכן תתקבל, עליכם להיצמד אל הכללים הבאים הרלוונטים למילוי הטופס:

 • הקפידו למלא את כל הפרטים הנדרשים. מחסור בפרטים יגרור תשובה שלילית לטופס
 • מלאו אך ורק פרטים נכונים – החל מכתובת המגורים ועד מקורות ההכנסה שלכם
 • העדיפו למלא את הטופס באינטרנט ולא ידנית – כך שהוא יהיה קריא וברור יותר
 • צרפו את המסמכים הנוספים הנדרשים לרבות תלושי משכורת, אישורים מביטוח לאומי וכיוצא בזה