study_cover.jpg

טופס 101 – מה חשוב לדעת לפני החתימה?

לצד ההתרגשות הגדולה לקראת העסקתכם בתפקיד חדש במקום עבודה חדש, הרי שאתם גם חוששים מהיום הראשון המבוסס ברובו על מה שנקרא "טופסולוגיה". ואכן, אתם צפויים למלא ולחתום על לא מעט טפסים שבאמצעותם קולטים אתכם למקום העבודה. אחד הטפסים החשובים ביותר והמשמעותיים ביותר הוא טופס 101 – כרטיס העובד.

לצד ההתרגשות הגדולה לקראת העסקתכם בתפקיד חדש במקום עבודה חדש, הרי שאתם גם חוששים מהיום הראשון המבוסס ברובו על מה שנקרא "טופסולוגיה". ואכן, אתם צפויים למלא ולחתום על לא מעט טפסים שבאמצעותם קולטים אתכם למקום העבודה. אחד הטפסים החשובים ביותר והמשמעותיים ביותר הוא טופס 101 – כרטיס העובד.

בעבר, רק עובדים חדשים היו נדרשים למלא את הטופס ולחתום עליו, אך כיום כל עובד ללא כל קשר לתפקידו או לוותק שלו, נדרש לחתום על טופס 101 אחת לשנה בחודש ינואר. מתן תשומת למילוי הטופס תאפשר לכם לסיים למלא אותו תוך דקות ספורות. חשוב לציין כי מילוי נכון ומדויק של כל הפרטים, יכול להטיב עמכם בכל הקשור לנקודות זיכוי ותיאום מס. עובד שאינו טורח להגיש את הטופס בזמן (או בכלל לא), צפוי לסבול מסנקציות שונות מכיוון מס ההכנסה.

טופס 101 וחיסכון כספי אפשרי – האמנם?

לרוב, מקשרים מילוי טפסים דווקא לדברים שאינם חיוביים כל כך, בטח בעת שהם מוגדרים כחוק. עם זאת, מילוי טופס 101 הוא בעל פוטנציאל ממשי לחיסכון כספי לא קטן בכלל. בעת שאתם ממלאים את הטופס כנדרש וכל עוד הפרטים בו נכונים, הרי שאתם יכולים לצאת נשכרים:

  • מילוי נכון של הטופס יעניק לכם את נקודות הזכות להם את זכאים
  • אפשרות לחסוך מאות שקלים בכל חודש במס

מה עליכם לבדוק לפני החתימה בטופס?

החתימה שלכם היא השלב הסופי בטופס, ורגע לפני שאתם חותמים עליו, יש לשים לב כי ציינתם את כל הפרטים החשובים:

  • הקפידו על מילוי כל הפרטים הנדרשים
  • הפרטיים האישיים צריכים להיות חופפים לפרטים בתעודת הזהות
  • החלפתם כתובת מגורים? ציינו אותה!
  • נולד לכם ילד? עליכם לציין גם אותו
  • ציינו מקורות הכנסה נוספים במידה וישנם כאלו
  • שדכו לטופס טפסים רלוונטים שיכולים לתמוך את בקשתכם

זיכרו: חישוב המס על ידי המעסיק מבוסס בהתאם לפרטים שציינתם בטופס 101. קרה והטופס לא הוגש בזמן (או בכלל לא)? המעסיק נדרש לגבות מכם את שיעור המס הגבוה ביותר! המשמעות היא ברורה: אתם עתידים לשלם כספי מסים לשווא שאינכם נדרשים לשלם אותם כלל. 

האחריות על מילוי הטופס מונחת על הכתפיים של המעסיק ושל העובד גם יחד. עם זאת, במרבית המקרים הקצר בהגשת הטופס נובע בעיקר בגלל עובדים שלא טורחים להעניק חשיבות למילוי הטופס, וכך הם דוחים את הגשתו. רגע לפני שגם אתם תרגישו את השלכות אי מילוי הטופס בכיס שלכם, דאגו להגיש אותו כנדרש.