formhr3

המדריך השלם למילוי טופס 101

סופו של דבר מדובר אך ורק על טופס, אך במקרה של טופס 101 מדובר על טופס שגם שווה לא מעט כסף. הענקת תשומת לב מלאה למילוי הטופס שאתם נדרשים למלא פעם אחת בשנה, יכולה להטיב עמכם בנקודות הזיכוי, בפטורים אפשריים ובשיעור המס שתצטרכו לשלם דרך תלוש המשכורת שלכם.

סופו של דבר מדובר אך ורק על טופס, אך במקרה של טופס 101 מדובר על טופס שגם שווה לא מעט כסף. הענקת תשומת לב מלאה למילוי הטופס שאתם נדרשים למלא פעם אחת בשנה, יכולה להטיב עמכם בנקודות הזיכוי, בפטורים אפשריים ובשיעור המס שתצטרכו לשלם דרך תלוש המשכורת שלכם.

טופס 101, או בשמו הפורמלי יותר "כרטיס עובד", הוא טופס שעל כל עובד למלא. אחת הבעיות השכיחות ביותר שבטופס זה הוא אי דיוק במילוי הפרטים, כאשר לא אחת ישנם עובדים שלא מציינים פרטים מלאים, לא מצרפים מסמכים נדרשים וכיוצא בזה. טופס 101 מוכיח בהחלט כי הכסף שלכם יכול להיות שווה יותר, כך שכדאי בהחלט למלא אותו ברצינות הנדרשת. 

לפניכם, כמה דגשים חשובים למילוי הטופס:

1.העדיפו טופס מקוון

באפשרותכם למלא את הטופס ידנית, אך גם ישנה אפשרות ירוקה וטכנולוגית יותר והיא באמצעות טופס מקוון. המוטיבציה שלכם למילוי הטופס בצורה זו צריכה להתבסס בעיקר על ההבנה כי הטופס יהיה קריא וברור יותר. לא אחת מחזירים לעובדים את הטופס, זאת מאחר והם לא מילאו את הפרטים בכתב ברור, כך שכל הגשת הטופס מתעכבת וחבל.

2.לפני מילוי הטופס, בדקו אילו מסמכים את צריכים

אמנם לא כל העובדים יצטרכו להוסיף מסמכים נוספים להגשת הטופס, אך ישנם כאלו שכן. לכן, ערכו את הבדיקות המקדימות מבעוד מעוד (לרוב, עם מנהלת משאבי האנוש או חשבת השכר בארגון בו אתם עובדים). כך לדוגמא, במידה ואתם עובדים במקום עבודה נוסף, תצטרכו להציג תלושי משכורת לטובת ביצוע תיאום מס. 

3.ציינו אך ורק פרטים אמיתיים

בטופס 101 עליכם לציין אך ורק פרטים אמיתיים. היו מקרים מעולם בהם עובדים ציינו פרטים לא נכונים אודותיהם במטרה ליהנות משיעורי מס נמוכים, נקודות זיכוי או פטורים. לצד המבוכה הגדולה בה אתם מסתכנים במידה ויעלו עליכם (וזה ככל הנראה מה שיקרה), הרי שאתם מתחייבים עם חתימתכם כי כל הפרטים שציינתם אכן נכונים.

4.עברו שוב על כל הפרטים לפני החתימה

גם במידה וכבר מילאתם את הטופס בשנה שעברה וכעת אתם צריכים רק לעבור עליו, כדאי שתעשו זאת במלוא תשומת הלב. עברו היטב על הפרטים שלכם, וכל עוד דבר לא השתנה, תוכלו לחתום על הטופס גם לשנה זו. במידה והשתנו פרטים בחייכם האישיים כמו סטטוס זוגי, ילד חדש וכיוצא בזה, בקשו לשנות את אותם הפרטים ורק לאחר מכן חתמו והגישו.